עבודה-מתוקשבת-בתרגום
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 27/12/2011 22:05 על-ידי בארי נירנברג

עבודה מתוקשבת בתרגום

עליכם להוריד את הדף המצורף ולעבוד לפי ההוראות. 

בדף מופיעה שאלה על מטונימיה.  להלן הגדרת המושג:

מטונימיה (metonymy): אובייקט אחד שמייצג אובייקט אחר. התייחסות למשהו באמצעות מילה אחרת, הקשורה בו בדרך כלשהי, כגון "כיפות סרוגות" לציון התנועה הדתית-לאומית. דוגמאות נוספות: "הוא מעשן שתי חפיסות ביום" כאשר חפיסות מייצג סיגריות;  the bench refused  לציון "בית המשפט".

לאחר סיום העבודה, עליכם להעלות אותה לאתר (יש לבחור ב"עבודות להגשה" מהתפריט בצד ימין).  תאריך ההגשה:  עד ה-2.2.12