פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
משימת כתיבה לי'- 3 ו-4 יח"ל ולי"א- 3 יח"לשכבה יא'קובץ מצורף
Paralympic Games - London 2012Paralympics projectשכבה יא'בארי נירנברג
Paralympic Games - London 2012Paralympics projectשכבה י'בארי נירנברג
vocabulary practice - unit 1תרגול לכיתה ח9שכבה ח'בארי נירנברג
מטלות לשעת חירום- שכבה ישכבה י'מרינהקובץ מצורף
מטלות לשעת חירום - שכבה יאשכבה יא'מרינהקובץ מצורף
מטלות לשעת חירום - שכבה יבשכבה יב'מרינהקובץ מצורף
פעילות לשעת חרום - כיתה י'5Writing an Opinion Essayשכבה י'בארי נירנברג
פיעלות לשעת חרום - כיתה יא6Writing a Formal Letterשכבה יא'בארי נירנברג
Relative Pronounsשיעורים לכיתה ח9שכבה ח'בארי נירנברג
Technology - Linoit boardפעילות לח'9שכבה ח'בארי נירנברג
Project Xשכבה ח'בארי נירנברגקובץ מצורף