לוח  טיסות  משלחות  191   -  2.11.2010 –.26.10

 

 

הערות

נחיתה

המראה

יעד

 

מס טיסה

תאריך

משלחת

מקיף א' ב"ש + צוות משלחת

 

07:50

 

04:05

 

 

ת"א – ורשה

ארקיע

IZ397

26.10

 

191

 

 

"גשר"

 

 

 

 

מקיף א' ב"ש + צוות משלחת

 

01:20

 

20:45

 

ורשה – ת"א

ארקיע

IZ398

2.11