רשימת בתי מלון  -  משלחת   191 - אוקטובר 2010

  

שם המלון

 

מספר טלפון

 

מספר פקס

ו  ר  ש  ה

 

 

 

גרמדה ש.ת

5764600 – 22 – 0048

8461580  – 22 – 0048

נובוטל צנטרום

6210271 – 22 – 0048

6250476 -  22 – 0048

 

 

 

 

 

 

ק ר ק  ו  ב

 

 

 

קרקוביה

4245600 – 12 – 0048

4245632 – 12 – 0048

 

 

 

 

 

 

ל ו ב ל י ן 

 

 

 

האוזר  HUZAR

5330536 – 81 – 0048

5330536 – 81 - 0048

 

 

 

 
 

מורים מלווים

 

שם המורה

מספר טלפון

סילבי פרץ

052-8697148

מירה ברקוביץ

052-4354348

אורנה לב הארי

054-4391059

יעל גודל

052-8697155