חברי המשלחת

ראש משלחת: שאול הלפרין.

ראש משלחת מקיף א' : סילבי פרץ

מורות מלוות:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        , אורנה לב הארי, מירה ברקוביץ, יעל גודל.

מדריכים: חנה לובצקי, חווה רייטן.

איש עדות: משה בנדר.