תורשה

וחיכעחיכעיכיכיעכיעעכי

הנחיות

עייכעיגכעכד כעכגעגעכ עח

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים