דפים1 - קבוצה ח2,ח3 של נדיה
 

 קישורים למשימות

 
 משימה 2
 משימה מס' 3 - בנושא מבנה החומר
 משימת מיצב כיתות ח
 

 משימה מס' 1

 

תלמידים יקרים,

לחצו על הקישור הבא וענו על השאלות.

יש ללחוץ על "חדש" בכדי לענות.