דפים1 - קבוצה ח'1 ח'10 של נדיה
 

 קישורים למשימות ח'1 ח'10

 
 משימה - קריאת מאמר ושאלות
 משימה בנושא מבנה החומר
 משימה מיצ"ב כיתות ח