פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
מערכת העיכול - תזונהכניסה למשימהשכבה ט'
מבנה התא החיפעילות מתוקשבתשכבה ז'צוות מדעיםקובץ מצורף
אינזימים - פעילות מוקשבתשכבה ט'צוות מדעיםקובץ מצורף
מעגל חשמלי בטור ובמקביל - שכבה חמעגל חשמלי - פעילות לשכבה ח'שכבה ח'צוות מדעיםקובץ מצורף
מחלת הסוכרת והרגלי חייםשכבה ט'מיטל דמריקובץ מצורף
מצגת פוטוסינתזה עבור מבחן שליש ג, כיתות טשכבה ט'מיטל דמריקובץ מצורף
מערכת העיכולכניסה למשימהשכבה ט'נוי לוי