שופטים פרק ג'

התמונה לקוחה מתוך האתר

הנחיות

לפניכם קישור למשימה בנושא השופט אהוד בן גרא - "מפת חשיבה"

צטטו את הפסוקים המתאימים לכל אחד מן השלבים במעגל ספר שופטים.


בהצלחה !


קישורים