סרויס צ'כי - יעקב שבתאי

קרא את הסיפור וענה על 4 מהשאלות הבאות:
1. מיהן הדמויות בסיפור? מי הדמות הראשית בסיפור? מדוע בחרת בדמות זו?
2. השווה בין התכונות החיוביות והשליליות של האב וכיצד
השוואה זו מציגה את דמותו של האב?
3. מיהי דמות המספר? מאיזו נקודת זמן מסופר הסיפור? מדוע בחר המספר בנקודת זמן זו דווקא?

הנחיות

4. מה משמעות הכותרת בסיפור עבור כל אחת מהדמויות?
5. תאר את המידע הניתן באקספוזיציה:
א. דמויות-
ב. זמן-
ג מקום-
ד. רקע-
6. מה הבעיה,השיא,ההתרה והסיום של הסיפור?

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים