עמידה מהצד

העמידה מהצד היא מצב שבו אדם נוכח במקום שבו מתרחש מעשה לא חברי, לא מוסרי, פוגעני, והוא איננו נוקט בעמדה או בפעולה כלשהי כדי לעוצרו. ניתן להוסיף ולטעון כי עצם העמידה מהצד איננה עמדה פאסיבית אלא בחירה אקטיבית לא לפעול ולא לעצור את המתרחש.

הנחיות

בפעילות זו מוצגת תופעת ה'עמידה מהצד' . כל תלמיד יוכל לבחון את עמדותיו האישיות בנושא.
לאחר מכן, קראו סיפור בנושא 'עמידה מהצד' ענו על שאלות בנושא.

כתבו את הסוף שלדעתכם הוא המתאים ביותר לסיפור בקובץ word והעלו אותו ל"העבודות שלנו"את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים