הגישה
המאפיינים
על אילו מיומנויות המאה ה-21 עונה הגישה
בהביוריסטית (פבלוב, סקינר)
הוראת מיומנויות שגרתיות, אוטומטיות, שאינן מצריכות חשיבה מודעת, תרגול, מנות קטנות, פידבק מידיי, שינון
לא עונה על מיומנויות נדרשות מהתלמיד במאה ה-21
קוגניטיבית- חברתית (פיאז'ה,  בלום)
הוראה מכוונת להבנת מושגים, תופעות ותהליכים, ארגון המידע לצורך שליפה פשוטה בהמשך, הבנה ולא רק שינון, קונטקסט, קשב ממוקד ללא גירויים חיצוניים, מתן משוב
גמישות מחשבתית
אוריינות מדיה ומידע מסוגי מדיה שונים - איתור, ניתוח, מחקר, הערכה של מידע.
• אורינות שימוש ב- ICT לניהול מידע אישי והתנהלות אישית
• אוריינות פרסום, הפקה והפצה
 
קונסטרוקטיביסטית (ויגוצקי, ברונר)
הבניית ידי באופן פעיל, פתרון בעיות מורכבות ולא מוכרות, שמדמות בעיות שאנשי מקצוע פותרים, הלומד אקטיבי, חינת תופעה ממספר נקודות מבט, קישור בין מספר תחומי דעת, אינטראקציה בין הפרט לחברה
חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית
גמישות מחשבתית
מיומנויות תקשורת - יצירה וניהול תקשורת בעל פה, בכתב ובסוגי המדיה השונים
• מיומנויות בינאישיות התנהגות חברתית ראויה
• תרומה לתהליך העבודה הלימודית והחברתית המשותפת
• יוזמה, נחישות ולקיחת אחריות
• מודעות וכשירות תרבותית
• מעורבות חברתית
• גמישות והסתגלות
• הכרת השונה וקבלתו
אוריינות מדיה ומידע מסוגי מדיה שונים - איתור, ניתוח, מחקר, הערכה של מידע.
• הבניית ידע
• אורינות שימוש ב- ICT לניהול מידע אישי והתנהלות אישית ובינאישית
• אוריינות פרסום, הפקה והפצה
קונסטרוקטיביסטית חברתית (סולומון)
למידה שיתופית
- כושרים ומיומנויות -  היכולת להתמודד עם מידע רב ולהפוך מידע לידע בעל משמעות. לבוגר המצויד במיומנויות של סקרנות, חקרנות, ספקנות, בעל מוטיבציה להשתמש במיומנויות אלה ובעל רגישות למצבים המאפשרים לממש נטיות אלה.
המחויבות לחברה, שמשמעותה נטילת אחריות כלפי קולקטיב כלשהו - כמו, למשל, השכונה, בית הספר. התפיסה הקונסטרוקטיביסטית רואה את הלמידה כתהליך שבו הלומד מעורב באופן פעיל בתהליך של הפיכת המידע לידע משמעותי.
חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית
גמישות מחשבתית
מיומנויות תקשורת - יצירה וניהול תקשורת בעל פה, בכתב ובסוגי המדיה השונים
• מיומנויות בינאישיות התנהגות חברתית ראויה
• תרומה לתהליך העבודה הלימודית והחברתית המשותפת
• יוזמה, נחישות ולקיחת אחריות
• מודעות וכשירות תרבותית
• מעורבות חברתית
• גמישות והסתגלות
• הכרת השונה וקבלתו
אוריינות מדיה ומידע מסוגי מדיה שונים - איתור, ניתוח, מחקר, הערכה של מידע.
• הבניית ידע
• אורינות שימוש ב- ICT לניהול מידע אישי והתנהלות אישית ובינאישית
• אוריינות פרסום, הפקה והפצה
מתי מתאימה לשימוש?
כאשר התכנים ללמידה מורכבים ומופשטים, כאשר נדרשת הדגמה לאירועים מחיי היומיום ופתרון בעיות.
כאשר מורים רוצים לעודד שיתוף פעולה ולאפשר דרכי למידה אלטרנטיביות.
ישנו זמן לאפשר חקר בלתי מובנה לעידוד המוטיבציה בקרב הלומדים ולעזור להם לגלות את תחומי העניין שלהם. (Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2010))
קונקטיביסטית (Siemens2006)
·         הלומד שותף ביצירת הידע ולא רק בצריכתו
·         למידה לא-פורמאלית היא חלק בלתי נפרד מהלמידה הפורמאלית
·         רלוונטיות של נושאי הלימוד ללומד
·         רפלקטיביות ומטא-חשיבה
·         הלמידה היא תהליך אישי, קבוצתי וגלובלי (קולקטיבי)
חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית
· גמישות מחשבתית
מיומנויות תקשורת - יצירה וניהול תקשורת בעל פה, בכתב ובסוגי המדיה השונים
• מיומנויות בינאישיות התנהגות חברתית ראויה
• תרומה לתהליך העבודה הלימודית והחברתית המשותפת
• יוזמה, נחישות ולקיחת אחריות
• מודעות וכשירות תרבותית
• מעורבות חברתית
• גמישות והסתגלות
• הכרת השונה וקבלתו
אוריינות מדיה ומידע מסוגי מדיה שונים - איתור, ניתוח, מחקר, הערכה של מידע.
• הבניית ידע
• אורינות שימוש ב- ICT לניהול מידע אישי והתנהלות אישית ובינאישית
• אוריינות פרסום, הפקה והפצה