התלמידים הירוקים לא מוותרים

 

בית ספר מקיף א´ הוא בית ספר אשר קיבל תו התקן ´ בית ספר ירוק´ לפני כשנתיים משר החינוך על כי הוביל ועשה רבות בתחום זה. מי שמובילה את נושא איכות הסביבה בבית הספר ולא רק בו היא ד"ר עדנה בן יצחק ותלמידיה בתיכון.

מספרת עדנה: "כשתלמידי קראו את המאמר כי "השרים אמרו לא לחסכמים", פנו אלי ביוזמתם ושאלו אותי מה אנחכנו יכולים לעשות על מנת לשנות את רוע ההחלטה", וכך יזמו התלמידים מכתב מחאה לראש הממשלה.


 

זוהי הכתבה אותה קראו ועליה התקוממו כולם כאחד:

 

 ולהלן המכתב שתלמידי מקיף א' כתבו לראש הממשלה:

זו התמונה המצורפת למכתב:

הלחץ וההיגיון כנראה עשו את שלהם ולאחר זמן הגיעה גם תשובה מיועץ ראש הממשלה לפניות הציבור בזו הלשון בו מתחייבת הממשלה לתמוך בנושא ומחמיאה לתלמידי תיכון מקיף א על גילוי מעורבות ואיכפתיות:

ואכן סוף 'המאבק' הסתיים כפי שרצו התלמידים 'הירוקים' של תיכון מקיף א':

 

לסיכום: ציון לשבח גדול לתלמידיה של ד"ר עדנה בן יצחק אשר גילו איכפתיות, מעורבות ועשו שימוש דמוקרטי להביע את מחאתם בפני ראש הממשלה בנושא כה חשוב בתחום איכות הסביבה והחיסכון במים.

כתב: בועז מאור