סקר עוזרי המרכז - כל הפריטים
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ח17/02/2016בסמארטפוןבמידה רבהבמידה מועטהלאלאלאלא
  
ח17/02/2016בסמארטפוןבמידה רבהבמידה מועטהלאלאלאלא
  
ח17/02/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ח17/02/2016במחשבכןבמידה רבהכןכןכןלא
  
ח17/02/2016בסמארטפוןבמידה רבהכןלאכןכןלא
  
ח17/02/2016בסמארטפוןכןבמידה מועטהלאכןכןלא
  
ז14/02/2016במחשבבמידה רבהבמידה מועטהלאכןכןכן
  
ט18/02/2016במחשבכןכןלאכןכןלא
  
ט18/02/2016בסמארטפוןכןכןלאכןכןלא
  
ח04/01/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ז19/02/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ז19/02/2016בסמארטפוןכןכןכןכןכןכן
  
ז21/02/2016במחשבבמידה רבהבמידה מועטהלאלאלאכן
  
ח23/02/2016במחשבכןכןלאכןכןלא
  
ח24/02/2016במחשבכןכןלאכןכןלא
  
ח24/02/2016בסמארטפוןכןכןכןכןכןלא
  
ט27/03/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ט27/03/2016בסמארטפוןכןכןכןכןכןכן
  
ז27/03/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ז27/03/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ח27/03/2016בסמארטפוןכןכןכןכןכןכן
  
ח27/03/2016בסמארטפוןכןכןכןכןכןכן
  
ז27/03/2016במחשבכןכןכןכןכןכן
  
ח12/02/2017במחשבכןכןלאכןלאלא
  
ז18/02/2017במחשבבמידה רבהכןלאכןלאלא
  
ח02/06/2017במחשבכןכןלאלאלאלא