טפסים ואישורים - כל המסמכים
  
  
  
  
חוזר איסור יציאה משטח בית הספר.docx
  
04/09/2019 19:50ללא מידע נוכחותמזל כהן
טופס בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לגבי תלמידים במצבי בריאות מיוחדים.docx
  
03/09/2019 21:53ללא מידע נוכחותמזל כהן
טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר.docx
  
03/09/2019 21:54ללא מידע נוכחותמזל כהן
טופס הצהרת הורים לגבי העדר מגבלה בריאותית בעת פעילות שאינה שגרתית.docx
  
03/09/2019 21:54ללא מידע נוכחותמזל כהן
תשף - טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באינטרנט.docx
  
03/09/2019 11:04ללא מידע נוכחותמזל כהן