דפים וטפסים - כל המסמכים
כתובת: ככר הגנים 16, באר שבע
טלפון : 08-6278025
פקס : 08-6279984
שעות קבלה:
  
  
  
  
דף שער למבוגר.pdf
  
22/01/2017 18:38ללא מידע נוכחותאורלי הראל
טופס אישור השתתפות לאזרח הוותיק המשתתף.doc
  
22/01/2017 18:39ללא מידע נוכחותאורלי הראל
טופס אישור פרסום תמונות לתלמיד.doc
  
22/01/2017 18:39ללא מידע נוכחותאורלי הראל
מיפוי מיומנויות לאזרח הוותיק.doc
  
22/01/2017 18:39ללא מידע נוכחותאורלי הראל
שאלון מיפוי ידע לתלמיד.docx
  
22/01/2017 18:39ללא מידע נוכחותאורלי הראל
שאלון עמדות מעודכן.doc
  
22/01/2017 18:39ללא מידע נוכחותאורלי הראל
שער לתלמיד לוגו חדש.pdf
  
22/01/2017 18:37ללא מידע נוכחותאורלי הראל
תיאום ציפיות מעודכן.doc
  
22/01/2017 18:38ללא מידע נוכחותאורלי הראל