שביל סובב באר שבע חדש 2015 - tozarim
מודל חקר נושא  
יש להגדיר מראש מהו התוצר הסופי, אשר יסכם את הלמידה שביצעו התלמידים. התוצר הסופי יכול להיות מוחשי, וירטואלי או שניהם יחד. תוצר יכול להיות לדוגמה: מגזין דיגיטאלי, סרטון מסכם, דגמים, תערוכת תצלומים ועוד. אם התוצר מוחשי יש לצלם ולהעלות כאן לגלריית התמונות. אם התוצר וירטואלי, יש להוסיף כאן קישור למיקום התוצר, או להציג במציג רלוונטי. מומלץ מאוד לסכם את הפעילות במפגש פיסי, באמצעות אירוח באחד מבתי הספר המשתתפים, או בקיום שיחה מקוונת בין הכיתות. ניתן לקיים יום חשיפה שבו יציגו התלמידים את התוצרים שלהם במסגרת תערוכה, יום פתוח להורים וכו'.