שביל סובב באר שבע חדש 2015 - nituah
מודל חקר נושא  
שלב 2
במשימה  זו עליכם להכין תעודת זהות לאתר אותו בחרתם הנמצא על שביל סובב באר שבע.

הכנסו לקישור ופעלו על פי ההנחיות