למידת חקר שיתופית שביל סובב באר שבע  
השנה השתתפתם בקורס שיתופי ייחודי  "יוצאים לטבע בשביל סובב באר-שבע".
בשאלון זה ישנה התייחסות לנושא הלמידה, לדרך הלמידה ולתכנים אותם למדתם.
משוב זה חשוב לנו לשיפור וייעול יחידת ההוראה המקוונת.  
ויותר מכך הוא חשוב לכם כדי להתבונן על כל התהליך
וללמוד על עצמכם ועל הכישורים שלכם.