למידת חקר שיתופית שביל סובב באר שבע  
זהו שלב הליבה של פעילות הלמידה, אשר נמשך לאורך זמן. התלמידים ילמדו ויחקרו יחד נושאים לימודיים, בעזרת כלי למידה שיתופית מתוקשבים.
חלוקה לקבוצות למידה
שם הקבוצה שמות התלמידים בקבוצה הנושא הנבחר
קבוצת הבאר​ יוסי, דני, ירין, מאור​ באר אברהם​
קבוצת הגן​ דניאל, איתמר, עופר הגן הזואולוגי ​
קבוצת הנחל​ אגם, נטע, אלמוג נחל באר שבע​
שלב 1
איסוף נתונים בדרכים שונות, למשל ראיונות או תצפית לומדים על דרכי איסוף נתונים. כל קבוצה בוחרת נושא לחקר ואת אופן איסוף הנתונים - בקובץ שיתופי - יש לקשר כאן את הכתובת למסמך השיתופי
שלב 2
ניתוח נתונים - כיצד ניתן לנתח נתונים בעזרת גרפים. הקבוצה מנתחת את הנתונים ומציגה את הניתוח באופן ויזואלי. יש לצרף כאן את הקישור למסמך השיתופי
שלב 3
הסקת מסקנות - השערה לעומת תוצאה, מהי מסקנה. הקבוצה מציגה את המסקנות שלה ומתחילה בבניית התוצר. יש לצרף כאן קישור למסמך השיתופי
שלב 4
חלק מעשי בקבוצות החקר. עובדים יחד על התוצר. יש לקשר כאן לכלי הנבחר.
מחוון הערכה
יש לכלול במחוון ההערכה חלק של משוב עמיתים ומשוב עצמי, וכמו-כן, לציין בטבלה את הקריטריונים להערכה