כיתה ו2 - mission_1
נווט למעלה
 

 פעילויות מתוקשבת

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
תנ"ךכניסה למשימה
קובץ מצורף
  
מורשת
קובץ מצורף
  
היסטוריה
  
ספרותhttp://ks-edu.org/schools/harel/LearningMaterials/LearningMaterialsDocLib/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%9C/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%A8%D7%97%D7%9C%
קובץ מצורף
  
היסטוריה
  
שפה
קובץ מצורף
  
ספרות
קובץ מצורף
  
ספרות
קובץ מצורף
  
שפה
קובץ מצורף
  
תנ"ך
קובץ מצורף
  
תנ"ך
קובץ מצורף
  
מורשת
קובץ מצורף
  
אמנות
קובץ מצורף
  
היסטוריה
קובץ מצורף
  
היסטוריה
קובץ מצורף
  
היסטוריה
קובץ מצורף
  
אמנות
  
היסטוריהלמשימה
  
ספרותhttp://be.sisma.org.il/school/maanit/classes/v2/SiteAssets/מצגת%20שירי%20רחל.doc
קובץ מצורף
  
היסטוריה
קובץ מצורף
  
ספרות
קובץ מצורף
  
היסטוריה
  
תנ"ךכניסה למשימה
קובץ מצורף
  
שפה
קובץ מצורף
  
שפה
קובץ מצורף
  
שפה
קובץ מצורף
  
היסטוריה
קובץ מצורף
  
היסטוריה
קובץ מצורף
  
שפה
קובץ מצורף
  
תנ"ך
1 - 30הבא
 

 מאגר פעילויות מתוקשבות

 
מקצוע
  
  
  
ערוך
תנך-שלמה באמנותP24TJTNJJFDP-960-429-שלמה באמנות.aspx* 
כישורי חיים-עסקת שליטP24TJTNJJFDP-960-430-עסקת שליט.aspx* 
שפה-יומן מסע בעקבות ספרP24TJTNJJFDP-960-431-יומן מסע בעקבות ספר.aspx* 
שפה-משימות בעקבות קריאת ספרP24TJTNJJFDP-960-432-משימות בעקבות קריאת ספר.aspx* 
תנך-משפט שלמהP24TJTNJJFDP-960-433-משפט שלמה.aspx* 
כישורי חיים-הרשות המבצעתP24TJTNJJFDP-960-434-הרשות המבצעת.aspx* 
כישורי חיים-הרשות המחוקקתP24TJTNJJFDP-960-435-הרשות המחוקקת.aspx* 
כישורי חיים-הרשות השופטתP24TJTNJJFDP-960-436-הרשות השופטת.aspx* 
היסטוריה-חסידי אומות העולםP24TJTNJJFDP-960-552-חסידי אומות העולם.aspx*