מערכת שעות כיתה ו 2


     ימים

שעות

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

1

חנ"ג

 

אנגלית

מתמטיקה

כישורי שפה

אנגלית

היסטוריה

2

מדעים

 

היסטוריה

מתמטיקה

כישורי שפה

מתמטיקה

היסטוריה

3

כישורי שפה

 

מתמטיקה

אנגלית

חנ"ג

ספרות

מפתח הלב

4

מתמטיקה

 

כישורי חיים

מדעים

ספרות

לשון

מקרא

5

גיאוגרפיה

 

אנגלית

אקטואליה

מתמטיקה

מדעים

 

6

מקרא

 

מקרא

 

גיאוגרפיה