מענית - calendar
נווט למעלה
< נובמבר 2019 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
  תרגיל כניסה למרחבים מוגנים
 14 
 15 
 16 
 17 
  שבוע זהירות בדרכים בנושא: היסח הדעת.
 18 
  פעילות שבוע זהב
 19 
  יום שיא בנושא זהב: הצגת הכרזות, הפסקה פעילה.
 20 
  שבוע זהירות בדרכים בנושא: היסח הדעת.
 21 
  שבוע זהירות בדרכים בנושא: היסח הדעת.
 22 
  שבוע זהירות בדרכים בנושא: היסח הדעת. סיום שוסכום שבוע זהב.
 23 
 24 
 25 
 26 
  יום ספורט
 27 
 28 
 29 
 30