tesevet tasahag
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 07/10/2018 21:34 על-ידי פנינה ישר
מס'
שם ומשפחה
תפקיד
יום פנוי
תפקיד נוסף
1 שוש דהן  מנהלת ו
​2 ​רבקה אוחיון ​סגנית  ​ה
​3 ​יעל אלמקייס ​מחנכת א1 ​א
​4 ​אפרת יואב ​מחנכת א2 ​ב
​5 ​חיה בוארון סרוסי ​מחנכת ב1 ​ה ​רכזת זה"ב 
6 ​תמר פנחס  ​מחנכת ב2 ​ב
​7 ​ענת פרץ תובל  ​מחנכת ב3 ​ה
8 ​מור אוזן ​מחנכת ג1 ​ה
9 ​מיטל מלול ​מחנכת ג2 ​ו ​רכזת בריאות וקיימות 
10 ​נורית דנדקר ​מחנכת ג3 ​ג ​רכזת טיולים
​11 ​ירדנה מעוז ​מחנכת ד1 ​ג 
​12 ​לימור חדד ​מחנכת ד2 ​ג ​רכזת חברתית וסל תרבות 
​13 ​נורית קמר ​מחנכת ד3 ​ד
​14 ​מיטל אברהם ​מחנכת ה1 ​ד ​השאלת ספרים
​15 ​איריס ארז ​מחנכת ה2 ​ה ​רכזת השתלבות 
​16 ​ישר פנינה ​מחנכת ה3 ​ב ​רכזת תקשוב
​17 ​כרמית סינגר ​מחנכת ו1 ​ג ​רכזת שפה
​18 ​אסתר מיכאלי ​מחנכת ו2 ​ד ​רכזת מתמטיקה
​19 ​שמלה אנט ​מורה לאנגלית ​א,ג,ו
20 ​ניצן גרפי ​מורה לאנגלית  ​א  ה  ו
21​ ​חזן לאה ​מורה לאנגלית  ​א ו
​22 ​עפרה יפרח ​מורה לחנ"ג ומחול ​ו
​23 ​דודו ריזמן ​מורה לחנ"ג ​א
​24 ​עדי מלכה ​מורה למדעים ​ו
​25 ​עשהאל הלמן  ​מורה למוסיקה  ​ד ו 
​26 ​לימור בוהדנה  ​מורה לאומנות  ​ה ו 
​27 ​אורגל בילינסקי ​יועצת  ​ד
​28 ​יעל סוסיה  ​מורת שילוב
​29 ​קרן פלד ​מורת שילוב
​30  ​נחום טלי ​מדעים א-ב ​ב ג ד ו