מפתח הלב – חודש כסלו

 

"המדליק נר מנר, נרו דולק וחברו אינו חסר"

לכל יחיד יש ייחודיות משלו וכל יחיד יכול לתרום מייחודיות זו לסביבתו.

 

השונות וביטוייה המגוונים בפעילות החינוכית, החברתית והלימודית עשויים לזמן לחברי קבוצת השווים הפריה הדדית, התפתחות אישית וחברתית והתנסות במימוש ערכים כמו: מתן כבוד לשונה, קבלת האחר ועוד.

 

במהלך חודש כסלו הושם דגש על ערך השונות מהבחינה של הייחודיות. נעשה בירור אישי ובירור בין ילדים אודות ה"אני" של כל אחד. נקודות החוזק והמקומות המוחדים של היחיד אותם החברים אינם מכירים.

במסגרת שגרירי החודש, נפגשו תלמידי כיתות ו עם תלמידי כיתות א' וביררו יחד את הייחודיות של כל אחד והמקום בו ייחודיות זו עשויה לתרום לחברת הקבוצה.בירור זה, חיזק את התלמידים מבחינת ה"אני" שלהם, ונתן הזדמנות לתלמידים להיראות טוב בעיני חבריהם.

בסיום הבירור, העלו התלמידים על גבי תמונת לפיד את נקודות החוזק של כל תלמיד וקישטו יחד. את התוצרים תלינו בחלל של כיתות ה וכן בכיתה א.

התלמידים הביעו עניין והנאה מאופי הפעילות.