home
נווט למעלה
 

word_fHEudg.gif

שנת_לימודים_פוריה.jpg
=================
הזמנה להרצאה דחייה חברתית-אין מצב שמפנים את הגב.png
------------------------------------------------------------------------------


מרחב חדשנות.JPG
מכתב פניה להורים לשיתוף פעולה
מכתב להורים מרחב חדשנות.docxמכתב להורים מרחב חדשנות.docx

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 ______________________________________________________________

   thumbnail_office_school_banner.jpg
  למידע נוסף  על תוכנית התקשוב לחצו על התמונה
אורגל 1.jpg
שנת הלימודים תשע"ט
הורים ותלמידים יקרים, שנת הלימודים יצאה לדרך. נקדם בברכה את תלמידי כיתות א' והתלמידים החדשים בבית ספרנו. שעות פעילות: ימים א,ב,ד, עד השעה 13:30 יום ג עד השעה 12:45 יום ה כיתות א - ד 12:45 כיתות ה -ו 13:30 יום ו עד השעה 11:50
*****
שנה טובה
*****