דפים - חזון ביהס
נווט למעלה
 

 עורך תוכן

 
 

​​חזון בית-הספר:

 

 

" הטוב והמעולה שבנפש האדם יכול לצמוח ולגדול רק במידה שיהא האדם מחובר לציבור ומעורה בו".(אלברט איינשטיין).

 

 

אנו מאמינים בחינוך תלמידנו לערכים דמוקרטיים ושואפים לטפח אדם אוהב המכבד את עצמו ואת הזולת, אדם המגלה מעורבות ואחריות חברתית. כמוסד חינוכי אנו שואפים ודואגים לכך,  שבוגר בית ספרנו  יסיים את תקופת לימודיו כשהוא ספוג  בערכים של אהבת האדם והארץ, סובלן כלפי אחרים, מתנהג בנימוס לזולת, בעל כושר  שיפוט להבחין בין טוב לרע, בעל יכולת חשיבה  ולמידה עצמאית ויצירתית,בעל כישורים לחקור,לנתח ולהעריך, על כושר ביטוי רהוט, עושר לשוני וניסוח מדויק ובעל השכלה רחבה בתחומי דעת שונים. מטרות אלו אנו מקווים להשיג באמצעות טיפוח אקלים מיטבי חינוכי המשולב בתחומי הדעת השונים, בשיעורי חינוך ובפעילויות תרבותיות וחברתיות הנעשות במסגרת ביה"ס ובאמצעות תוכניות לימודים לפיתוח מצוינות ותוכניות העשרה. ושעות פרטניות לקידום הישגים של כלל הלומדים.

 

 

 ערכי היסוד המלווים אותנו בביה"ס הם:

 

 

·        ביה"ס רואה בתלמידיו את מרכז מעייניו.

 

 

·        במסגרתנו החינוכית והלימודית נעודד את התלמידים לבטא את אישיותם הייחודית ואת כישרונותיהם, בצורה מיטבית.

 

 

·        ביה"ס על כל צוותו פועל וימשיך לפעול למעורבות ולשותפות פעילה של התלמידים בתהליכי החינוך והלמידה, מתוך לקיחת אחריות.

 

 

·        המורים, התלמידים וההורים יהיו שותפים לדיאלוג המבוסס על אמון וכבוד הדדי .

 

 

·        ביה"ס יפעל להידוק קשרי הגומלין עם הקהילה בקרבה  הוא פועל ויטפח את שיתוף פעולה איתה.

 

 

·        ביה"ס יטפח את מוריו תוך עידוד מצוינות, יוזמה, אחריות, רוח צוות והזדהות עם ביה"ס.

 

 

·        ביה"ס יעניק לכל הלומדים תנאים של צמיחה באווירה חמה ותומכת ויקדם מצוינות אישית מתוך הכרה שכל אחד יחיד ומיוחד.

 

 

·        את דרכנו החינוכית, נבסס על ערכי שוויון ערך האדם ושוויון הזדמנויות.

 

 

·        נעודד אצל התלמידים את האוטונומיה והסקרנות האינטלקטואלית, נטפח ונעמיק את תחושת הקשר והשייכות של כל באי ביה"ס למקום.

 

 

·        אנו מאמינים כי ישנה חשיבות מכרעת לחינוך הערכי-תרבותי, שהוא מהותי לבניית זהות ותחושת שייכות ובטחון, ולטיפוח אדם מוסרי, המחויב למסגרות חברתיות ובעל זיקה לחברה.

 

 

·        ביה"ס על כל צוותו רואה את תפקידו ללמד ולחנך את תלמידנו ממקום של פתיחות, המאפשרת ביטוי לכישורי הפרט, וחדשנות בד בבד עם שמירתם של ערכים בתרבות היהודית-ישראלית-דמוקרטית.

 

 

אנו משתדלים מאוד להגיע לכל ילד, להכיר את כישוריו וקשייו ולתת מענה לצרכיו כדי שיצליח בביה"ס בתחום  הלימודי והחברתי. ידוע וברור לנו כי ביה"ס הינו מקום מפגש לילדים שונים, המגיעים מתרבויות מגוונות והשונות נתפסת בביה"ס כערך חשוב שיש לפתחו.

 

 

לאור התפיסה החינוכית, ביה"ס בוחר לקדם תהליכים חינוכיים אלה:

 

 

 

 

 

  1. הטמעת אופק חדש- ביה"ס נכנס השנה לתוכנית רפורמת " אופק  חדש" , במוקד הרפורמה עומדים קידום ההוראה והלמידה ופיתוח ההיבט החברתי-הערכי והרגשי הממוקדת בפרט באמצעות "השעות הפרטניות"  בהנחה כי ההתמקדות בפרט מאפשרת מימוש טוב יותר של מטרות החינוך והגעת כל התלמידים להישגים הנדרשים. כמו-כן חיזוק הפרופסיה בקרב המורות באמצעות התפתחות מקצועית והקצאת זמן למורה לביצוע משימות בביה"ס, בנוסף להוראה בכיתה. כל צוות המורות נחשף לתוכנית אופק באופן כללי ע"י מטמיעה מטעם משרד  החינוך שהציגה בפני הצוות את קווי היסוד של התוכנית. מתחילת תש"ע, הציגה מנהלת ביה"ס את דגם העבודה בקבוצות קטנות, יועצת ביה"ס שדיברה על מהו דיאלוג טוב ונכון מול תלמיד והחלה בהדרכת המחנכות יחד עם פסיכולוגית ביה"ס בתוכנית "חוסן" המתמקדת בהתמודדויות במצבי לחץ, תוכנית שתיתן כלים גם למורות להתמודד עם הלחץ שלהן. נבנתה מערכת שעות פרטניות לכל מורה. נעשו מיפויים שבעקבותיהם נבנו קבוצות התלמידים ללמידה בפרטני. מושם דגש  בלמידה זו ם לחלשים וגם למצוינים.

 

 

2.חינוך למעורבות חברתית-טיפוח ערכים מהמורשת של עם ישראל בדגש על הערכים: נתינה, שיתופיות וכבוד לזולת והכרה בשונות כדוגמא: אימוץ ילדי בי"ס "מגן". השנה, נמשיך ונעמיק את פעילות השגרירים שהחלה  בשנה הקודמת בהלימה לתוכנית "מפתח הל"ב". בכל כיתה מתקיימת שעה שבועית שבה דנים על ערך החודש ובסיומו מתקיימת פעילות ההולמת את הערך . כמו-כן נמשיך במעורבות החברתית ובתרומה לקהילה הבאה לידי ביטוי בפעילויות ההתנדבותיות הקיימות בביה"ס ואשר יפורטו בתוכנית עצמה.

 

 

 

 

 

3.חינוך לסביבה- בי"ס מבקש להשפיע וליצור חברה וסביבה טובים יותר ולהיכנס לתהליך הדרגתי של הפיכתו לבי"ס ייחודי ללימודי מדעים ואיכות הסביבה.

 

 

המטרה המרכזית של ביה"ס היא לפתח מצוינות במדעים בשילוב שמירה על איכות  הסביבה. אחת ממטרות התוכנית היא אימוץ אתר אשר תלמידי ביה"ס יהיו אחראים  לו בשיתוף קהילת הורים.

 

 

מנהלת ביה"ס, צוות המורים, והורי התלמידים מאמינים כי המפתח לעידוד ולהגברת   מעורבות סביבתית- חברתית נעוץ בפעולות חינוך והסברה.

 

 

 

 

 

 4.חינוך למצוינות –   תוכנית "אמירים"-טיפוח מצוינות והצטיינת של תלמידים ומורים. התוכנית ניתנת השנה לתלמידי כיתות ב'  2 ש"ש בימים ג' ו-ד' בתחמי הדעת: מתמטיקה,אנגלית,אומנות,גיאוגרפיה ותקשוב. כל המורות שנבחרו לתוכנית, תשתלמנה בתוכנית "אמירים" במסגרת המתווה לפיתוח מקצועי.  בנוסף קיימות בביה"ס תוכניות למצוינות גם לכיתות ג-ו' במדעים, תקשוב ואנגלית. מונתה רכזת אשר תאסוף את כל הנתונים מהמורות ותערוך משוב ובקרה יחד עם צוות המורות המלוות את תוכניות המצוינות.

 

 

 

 

 

5.טיפוח וקידום תחום התקשוב-אנו ערים לעובדה כי אנו חיים בסביבה דיגיטלית המשתנה ללא הרף ולכן פועל ביה"ס להכשרת תלמידיו ולהרחבת הידע והשימוש בסביבה המתוקשבת. בביה"ס קיים המיזם "סיסמא לכל תלמיד" ומחשב לכל מורה. כמו-כן הותקנו 5 כיתות מקוונות והמורות תעבורנה השתלמות בת 30 ש"ש בנושא. היעד שהצבנו השנה בתחום התקשו, הינו בניית משימות מתוקשבות (לפחות אחת)בכל תחומי הדעת הנלמדים.