menahelet
נווט למעלה
כתובת: ככר הגנים 16, באר שבע
טלפון : 08-6278025
פקס : 08-6279984
שעות קבלה:
 
 

דבר המנהלת

 בחינוכו של הילד ישנם שלושה גורמים המעורבים – הורים – מורים – תלמידים.

אתם ההורים אמונים על חינוכו של הילד מרגע היוולדו דואגים לו לכל מחסוריו הפיסיים והרגשיים ומקנים לו ערכים של נתינה, מסירות, אחריות וקבלת האחר  .

בבית הספר, זהו המקום המרכזי בו עובר הילד מהגיל הרך תהליך של סוציאליזציה וזאת מבלי לגרוע מאיכויותיו הבלעדיות, שגם אותן עלינו ללמדו לממש, לפתח ולהעצים.

עלינו לחנך את הילד להיות בעל ערכים אוניברסאליים שתורם לסביבתו ולחברה בה הוא נמצא, שהרי כל קיומינו מבוסס על יכולתנו לנהוג כבני אדם תרבותיים ולקיים את אותם עקרונות המאפשרים לנו להמשיך ולחיות בכבוד זה לצד זה. יש לנו את הזכות לבחור, להצליח ולצמוח תוך כדי כיבוד ושמירה על זכויותיהם של בני האנוש שמסביבנו לממש עצמם באותה הדרך.

עלינו מוטלת החובה להעניק לתלמידנו את תחושת המוגנות, לטפח את תחושת הקשר והשייכות שלהם לבית הספר ולחברה, לפתח את תחושת היכולת של כל אחד ואחד מהם ולהביאם למימוש הבחירה ולטיפוח תחושת האוטונומיה.

לספק להם את מירב המשאבים על מנת שיתפתחו ויפתחו את חוש הסקרנות שלהם,את המיומנויות החברתיות, היכולות האינטלקטואליות שלהם, ,לטפח את המצוינות בקרב קהילת בית הספר, מורים ותלמידים, וכל זאת במטרה לאפשר ולהגיע למימוש הייחודיות והיכולות הגלומות בכל אחד ואחת.

הצוות החינוכי בבית הספר משקיע את כל מרצו וזמנו כדי לנסות ולהגיע אל אחרון התלמידים. החל מבניית תוכנית לימודים בית ספרית וכלה בבניית תוכנית לימודים אישית המותאמת לכל תלמיד תוך כדי מעקב ,בקרה והערכה לאורך כל הדרך.

אני מאמינה כי לכל ילד מגיעה ההזדמנות למצות את יכולותיו ולהיות אדם מאושר.

וכל זאת ניתן להגיע בשיתוף פעולה בין צוות בית-הספר וההורים.

וגם אם קשה הדרך, נעבור בה יחדיו.

 

שלכם,

שוש דהן

מנהלת בית ספר "מענית"