דפים - תקנון בית ספרי
נווט למעלה
חזון.jpg
תקנון בית ספרי
 
 

             1. אחריות ללמידה- "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"

אנו מאמינים כי נהלים ברורים וקבועים מאפשרים אווירה נינוחה ולמידה מיטבית.

            א. יש להגיע בכל יום לביה"ס בזמן ולהקפיד על כניסה בזמן לכל השיעורים.

             ב .כניסת הורים לביה"ס רק בתיאום עם הצוות החינוכי.

             ג.על איחור והיעדרות יש להביא אישור הורים/ רופא.

          ד.יש להגיע עם הציוד הנדרש לכל שיעור כולל ספרים, כלי כתיבה וכו'.

             ה.אין לצאת משטח ביה"ס או מהכיתה ללא אישור של הצוות החינוכי.

           2. לבוש והופעה- "כבודו של אדם – בגדו"

 מתוך אמונה כי "הדר אדם לבושו", נקבע כי על כל באי בית הספר לשמור על הופעה חיצונית מכובדת וצנועה. הופעה הולמת מביאה לאווירה תרבותית, נעימה ומכובדת.

                     א.         יש להגיע בכל יום לביה"ס נקיים ומסודרים בלבוש הולם ובתלבושת ביה"ס.

                     ב.         יש להגיע עם חולצת  טריקו בכל צבע עליה מודפס סמל ביה"ס.

                      ג.           על הבנים להגיע  מסופרים בתספורת אחידה בכל הראש (בלי מדרגות או שיער צבוע).

                     ד.         על הבנים להקפיד להגיע בכיפה ובציצית.

                     ה.         על הבנות להגיע  בלבוש צנוע – בחצאית וחולצה שהולמת את רוח ביה"ס.

             3. כבוד לאדם ולרכושו- "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"

אנו מאמינים כי יחסים של כבוד הדדי בין באי ביה"ס ושמירה והקפדה על הרכוש יוצרים אווירה רגועה, שיתוף פעולה וסבלנות.

           על התלמיד לכבד את מוריו וחבריו ולא לפגוע בהם מילולית או פיזית.

           על התלמיד לשמור על רכוש ביה"ס וחבריו, אם השחתתה- תשלם.       חל איסור להביא לביה"ס דברי ערך כגון פלאפונים או מכשירים אלקטרונים אחרים –  ואין לביה"ס אחריות במקרה של אובדן המכשירים.

 

                דרכי אכיפה - במקרה וילד עבר על אחד הכללים:

          בפעם הראשונה – שיחה עם התלמיד ע"י מחנכת או אחד מאנשי הצוות.

          בפעם השנייה – שיחה עם התלמיד ויידוע ההורים בכתב או בע"פ.

          בפעם השלישית – טיפול ע"י המחנכת וענישה בהתאם.

          במקרה של אלימות- אם האלימות  תחזור על עצמה יותר מפעמיים  - התלמיד יורחק מביה"ס וההורים יזומנו לשיחה.

          במקרה של אלימות חמורה או התנהגות חריגה ובלתי נשלטת- הנהלת ביה"ס תשעה את התלמיד מיידית אפילו בפעם הראשונה !

         כל השלבים מלווים בתיעוד בתיק האישי של התלמיד.

 

בכבוד רב

גדי בקיה-  מנהל

והצוות החינוכי

 ​

 
​​​​