דפים - חזון ויעדים
נווט למעלה
בס"ד
 
לוגו.png 
 
 
 

1.חזון בית הספר ממ"ד

הצמחת בוגרים בעלי מידות טובות, מחוברים לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל  בעלי השכלה רחבה בכל תחומי החיים, נאמנים למורשתם ומעורבים בנעשה בעמם ובמדינתם, המסוגלים לממש את עצמם, כישורם וחלומם.

2.קהילת ביה"ס

ביה"ס רואה בהורי התלמידים שותפים מלאים ופעילים בתהליך החינוכי ובעיצוב אישיותם של התלמידים. ההורים מהווים חלק בלתי נפרד בכל העשייה הבית ספרית המבורכת ושותפים מלאים לכל סעיפי התקנון.

השמים הם הגבול!

אנו מחנכים לחלום, לשאוף גבוה, להאמין ולהשקיע, להתאמץ, ולהצטיין​