בס"ד

  

מורים הורים ותלמידים יקרים

 

בתנ"ך מסופר לנו על בניו  של יצחק אבינו יעקוב ועשיו "ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקוב איש תם יושב אהלים" -שני אחים שגדלו באותו בית כל אחד שונה מאחיו.

 אמר שלמה המלך "חנוך לנער על פי דרכו "-על פי טבעו ותכונתיו -לפי נטיותיו וכוחותיו השכלים והנפשיים -אין ילד דומה לחברו -עשיו -"יודע ציד "ויעקוב -"איש תם יושב אהלים ".-זוהי ההדרכה היסודית  ביותר בחינוך :דרכו של כל ילד היא מיוחדת .נשמתו של כל אדם היא ייחודית. ועלינו כהורים וכמחנכים . האחריות בפיתוח האמונה והביטחון שהם מיוחדים. ע"י נתונת אמון בילדינו ניצור אצלם צמיחה טבעית.מתוך הכרה בייחודיות של כל אחד -מתוך אהבה וסובלנות יכולים אנו להצמיח "שתילים"  לתפארת . וכפי שאנו מתפללים 3 פעמים ביום:

 שנאמר ..."ושננתם לבניך ודיברת בם ...ולמדתם את בניכם ...כפי שמציין הרמב"ם במשנה  תורה -ספר מדע -הלכות תלמוד תורה :"כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר" והודעתם לבניך ולבני בניך" ,ולא בנו ובן בנו  בלבד,אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אע"פ שאינם בניו ...-אנו ההורים חייבים לשתף פעולה עם המחנכים על מנת שיגדלו ילדנו לתפארת ,עלינו לחזק את אהבתנו לילדים מתוך התבוננות בנקודות הטובות שלהם ועל ידי דוגמא אישית.וכן -הלימודים לא מסתיימים בבית ספר הם ממשיכים גם בבית בלימוד דרך ארץ , הלכות ועוד.-בתקווה לשיתוף פעולה עם המחנכים, הרוצים בטובת ילדנו כדי שיעלו מעלה מעלה ויצליחו. 

 

 

בברכת שנת לימודים פוריה!

ובברכת התורה :בנימין ידידיה תנעמי.