יצור חי בסביבה שלי:

 

# שם היצור החי : _____________

# האם צמח או בעל חיים: ______________

# פעולות שעושה הייצור החי: 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

# באיזה מקום הוא חי? ___________________________

# איך הוא נראה?  ציירו

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   עבודה נעימה.