דפים - תמונות מהקונצרט

للاهالي الاعزاء ...

بتاريخ 25/1 حضّر للبستان " فرقة موسيقية " مؤلفة من عدة  عازفون .

اليكم بعض الصور من الاحتفال .

 

 

 התמונות של הקונצרט

 
There are no items to show in this view.
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.