הכרתם את מיריק שניר?

הנחיותאת המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים