משימה לפסח

תלמידים יקרים!

משימה זו עוסקת בנושא חג הפסח. אנא בצעו אותה כפי יכולתכם.

 

 שגיאה

 
שגיאת Web Part: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג אינו נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח.
 

 משימה מתוקשבת בנושא פסח

 
הגישה נדחתה. אין לך הרשאה לבצע פעולה זו או לגשת למשאב זה.