כיתה א השלום - Timetable

מערכת שעות

 

 

 

 מערכת שעות

 
קבצים מצורפים
  
  
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
  
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
גינה וסביבה حديقة وبيئة
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
נושא פורה موضوع مثمر
נושא פורה موضوع مثمر
  
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
גינה וסביבה حديقة وبيئة
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
נושא פורה موضوع مثمر
נושא פורה موضوع مثمر
  
 

 

 

 

 

 

  
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
אומנות
העשרת השפה עברית ערבית
חנ"ג رياضة بدنية
מתמטיקה رياضيات

 

  
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
כישורי חיים مهارات حياتية
מתמטיקה رياضيات
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
  
מתמטיקה رياضيات
מוסיקה

 

עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية
עברית/ ערבית اللغة العربية /اللغة العبرية