task
משימות אתגר
 

 עורך תוכן

 

משימות אתגר

 

 

 משימות אתגר

 
  
  
  
  
תיקיה: מתמטיקה حساب
  
21/11/2018 09:28ללא מידע נוכחותשני לב
תיקיה: עברית عبري
  
21/11/2018 09:28ללא מידע נוכחותשני לב
תיקיה: ערבית عربي
  
21/11/2018 09:31ללא מידע נוכחותשני לב
משימת אתגר מתמטיקה כיתה א- 25.2.18 (2).docx
  
06/03/2018 06:33ללא מידע נוכחותמיכל ברנשטיין
משימת אתגר מתמטיקה כיתה א השלום 10.1.18.docx
  
11/01/2018 05:55ללא מידע נוכחותמיכל ברנשטיין
משימת אתגר שפה 6.12.17.doc
  
11/12/2017 17:30ללא מידע נוכחותמיכל ברנשטיין
משימת אתגר שפה עברית 25.4.18.doc
  
27/04/2018 18:01ללא מידע נוכחותמיכל ברנשטיין