דגניה - daf horim
נווט למעלה
 
חדר הורים

הורים יקרים כאן המקום לשתף, להתייעץ, להעלות רעיונות

כמו כן מצורפים קבצי הפרוטוקולים מישיבות ועד ההורים לעיונכם. 

 

 
פורום הורים.jpg  
 

 פרוטוקולים

 
קבצים מצורפים
  
  
  
הערות
קובץ מצורף
  
23/10/2015
קובץ מצורף
  
06/11/2015
קובץ מצורף
  
18/12/2015
קובץ מצורף
  
29/01/2016
קובץ מצורף
  
01/02/2016

​מצורפת המצגת שהשתמשנו בה במפגש בנושא חינוך סביבתי מדעי.

קובץ מצורף
  
01/03/2016

​השוואה בין הנושאים של תוכנית הלימודים של משרד החינוך לתוכנית הבית ספריתמתווה סלילוני בית ספרי לחנס טבע וחקלאות.docxמתווה סלילוני בית ספרי לחנס טבע וחקלאות.docx

קובץ מצורף
  
11/03/2016
קובץ מצורף
  
01/04/2016
קובץ מצורף
  
06/05/2016
קובץ מצורף
  
20/06/2016