פרוטוקולים - כל הפריטים
קבצים מצורפים
  
  
  
הערות
קובץ מצורף
  
23/10/2015
קובץ מצורף
  
06/11/2015
קובץ מצורף
  
18/12/2015
קובץ מצורף
  
29/01/2016
קובץ מצורף
  
01/02/2016

​מצורפת המצגת שהשתמשנו בה במפגש בנושא חינוך סביבתי מדעי.

קובץ מצורף
  
01/03/2016

​השוואה בין הנושאים של תוכנית הלימודים של משרד החינוך לתוכנית הבית ספריתמתווה סלילוני בית ספרי לחנס טבע וחקלאות.docxמתווה סלילוני בית ספרי לחנס טבע וחקלאות.docx

קובץ מצורף
  
11/03/2016
קובץ מצורף
  
01/04/2016
קובץ מצורף
  
06/05/2016
קובץ מצורף
  
20/06/2016