דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כותרת

נטעים-מיתרים

גוף

הר הבית או הר המוריה, הוא מתחם בעיר העתיקה בירושלים, המקודש ביותר ליהדות, השלישי בקדושתו לאיסלאם, ובעל מכובדות וחשיבות היסטורית בנצרות. בערבית הוא מכונה "אל-חַרַם אל-קֻדְסי א-שַריף", כלומר "המתחם המקודש הנכבד של ירושלים".

במאה ה-10 לפנה"ס נבנה על גביו בית המקדש הראשון, וכ-70 שנה לאחר חורבנו של זה, נבנה במקומו בית המקדש השני, ששכן במקום עד לחורבנו בשנת 70 לספירה. מאז המאה ה-7 ועד היום בנויים עליו מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע.

אם כי המתחם הבנוי מהווה רק חלק מההר, במרבית המקרים מתייחס המונח "הר הבית" רק למתחם שבראש ההר, ולא לשטחי ההר שמחוץ לכתלים.

םכשו לא תיב ,הליש ויה ,תמדקומה תילארשיה הפוקתב ןכו ,תובאה תפוקתב
קר ,תיתד-תירוטסיהה העדותל הסנכנ ,םילשורי .םיירקיעה ןחלופה יזכרמ
םילשורי תא דוד ךפה הב תע התואמ .הנש םיפלא תשולשכ ינפל ,דוד תפוקתמ
תעדות" הלחה ,לארשי םע לש ימואלהו ינחלופה יתדה ודוחיאל הניפ ןבאל
הנומאב ,תושגרב םישרוש תוכהל טרפב "תיבה רה תעדות"ו ללכב "םילשורי
.לארשי םע לש יביטקלוקה ןורכיזבו היגולואיתב

תפוגת תוקף

 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 20/05/2009 12:25 על-ידי אמיר דרייפוס
שונה לאחרונה ב- 20/05/2009 12:25 על-ידי אמיר דרייפוס