לוח אירועים - לוח שנה
< אוגוסט 2020 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 26 
 27 
  אורח חיים בריא ב-ה
 28 
  קוד מנצח ד1
  חווה חקלאית ג1 ה2
 29 
  אורח חיים בריא ד-ו
 30 
 31 
  פר"ח חל"ב ג-ה
 1 
 2 
 3 
  אורח חיים בריא ב-ה
 4 
  קוד מנצח ד1
  חווה חקלאית ג1 ה2
 5 
  אורח חיים בריא ד-ו
 6 
 7 
  פר"ח חל"ב ג-ה
 8 
 9 
 10 
  אורח חיים בריא ב-ה
 11 
  קוד מנצח ד1
  חווה חקלאית ג1 ה2
 12 
  אורח חיים בריא ד-ו
 13 
 14 
  פר"ח חל"ב ג-ה
 15 
 16 
 17 
  אורח חיים בריא ב-ה
 18 
  קוד מנצח ד1
  חווה חקלאית ג1 ה2
 19 
  אורח חיים בריא ד-ו
 20 
 21 
  פר"ח חל"ב ג-ה
 22 
 23 
 24 
  אורח חיים בריא ב-ה
 25 
  קוד מנצח ד1
  חווה חקלאית ג1 ה2
 26 
  אורח חיים בריא ד-ו
 27 
 28 
  פר"ח חל"ב ג-ה
 29 
 30 
 31 
  אורח חיים בריא ב-ה
 1 
  קוד מנצח ד1
  חווה חקלאית ג1 ה2
 2 
  אורח חיים בריא ד-ו
 3 
 4 
  פר"ח חל"ב ג-ה
 5