לוח אירועים - לוח שנה
< מרץ 2018 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 25 
 26 
  יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל
  שכבה י' - ישיבת הנהלה פתוחה
  סיום שליש ב'
  תאריך אחרון להקלדת ציונים
 27 
  התחלת שליש ג'
  קרנבל פורים
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
 28 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  פורים
  תענית אסתר
  חופשת פורים
 1 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  פורים
  חופשת פורים
  שכבה יא' - רישום מקוון למשלחת לפולין
 2 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  פורים
  חופשת פורים
 3 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
 4 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  כיתה ח' 1- פעילות במרכז אילן רמון
  יב' הגברה אמנות - ערב פרוייקט גמר
  בית מדרש
  מועצת הורים מרכזית
 5 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  יב' הגברה תאטרון - בגרות מעשית
  כיתה ח' 2 - פעילות במרכז אילן רמון
  יב' הגברה אמנות - מבחן פרוייקט גמר
  צוות מקצועי י' – יב' - ישיבות סיכום שליש
 6 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  יב' הגברה תאטרון - בגרות מעשית
  שכבות ז', ח' - מועצות פדגוגיות
  שכבה יא' - יום ספורט
 7 
  הכנת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
  יב' הגברה תאטרון - בגרות מעשית
  כיתה ח' 3 - פעילות במרכז אילן רמון
 8 
  כיתות ח' 4, ח' 9 - פעילות במרכז אילן רמון
  מסירת תעודות לחתימת מנהלת ביה"ס
 9 
  פרסום לוח מבחנים שליש ג'
 10 
 11 
  שבוע מצויינות
  כיתה ח' 5 - פעילות במרכז אילן רמון
  שכבה ט' - יום ספורט
  שכבה ט' - איסוף דף בחירה
 12 
  שבוע מצויינות
  כיתה ח' 6 - פעילות במרכז אילן רמון
 13 
  שבוע מצויינות
  שכבה ח' - מבחן מדעים שכבתי
  שכבות ט', י' - טורניר לזכרו של יהודה נפה ז"ל
  מורי חט"ב - השתלמות תרבות ישראל
 14 
  שבוע מצויינות
  כיתה ח' 7 - פעילות במרכז אילן רמון
 15 
  שבוע מצויינות
  כיתה ח' 8 - פעילות במרכז אילן רמון
  שכבה י' - סדנאות מיניות בריאה
 16 
  שכבות ז', ח' - יום הורה מורה
 17 
 18 
  שכבה יב' - מבחני כושר
  ערב הורים – חלוקת תעודות שליש ב'
 19 
  שכבה ט' - ישיבת הנהלה פתוחה
  שכבה יב' - מבחני כושר
 20 
  כיתות ז' – יב' מחוננים - טיול
  שכבה ז' - יציאת מצרים "קמחא דפסחא" – צוות תנ"ך
  צוות מקצועי מיצ"ב - ישיבת היערכות לבחינות מיצ"ב – הצגה וניתוח נתונים
 21 
  כיתות ז' – יב' מחוננים - טיול
  ח' מדעית טכנולוגית - מבחן מפמ"ר במתמטיקה
 22 
  פסח
  חופשת פסח
 23 
  פסח
  חופשת פסח
 24 
  פסח
  חופשת פסח
 25 
  פסח
  חופשת פסח
  יום עיון במכון הרטמן
 26 
  פסח
  חופשת פסח
 27 
  פסח
  חופשת פסח
 28 
  פסח
  חופשת פסח
 29 
  פסח
  חופשת פסח
 30 
  פסח
  חופשת פסח
 31 
  פסח
  חופשת פסח