דפים - טבלת חודשי מפתח הלב
נווט למעלה
 

 פעילויות מפתח הל"ב מידי חודש בחודשו בבית ספר במענית

 
 

תשרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כסלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבט

 

 

אדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניסן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אייר

 

סיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמוז